Músicas de B. B. King

40 partituras / 55.306 exibições

The thrill is gone

B. B. King

Marry you v.2

B. B. King, Eric Clapton

Key to the highway

B. B. King, Eric Clapton

Rock me baby

B. B. King

Hold on I`m coming

B. B. King, Eric Clapton

Help the poor

B. B. King, Eric Clapton

Riding with the king

B. B. King, Eric Clapton

Come rain or come shine

B. B. King, Eric Clapton

Rock me baby v.2

B. B. King

Lucille

B. B. King

Three O`Clock blues

B. B. King, Eric Clapton

Worried life blues

B. B. King, Eric Clapton

When my heart beats like a hammer

B. B. King, Eric Clapton

I wanna be

B. B. King, Eric Clapton

Please love me

B. B. King

The long years

B. B. King, Eric Clapton

Days of old

B. B. King, Eric Clapton

Sweet sixteen

B. B. King

Bad breaks

B. B. King

Peace of mind

B. B. King

Whole lot of love

B. B. King

The woman I love

B. B. King

Sweet little angel

B. B. King

Worry, worry, worry

B. B. King

You upset me baby

B. B. King

That evil child

B. B. King

Shake yours

B. B. King

Your fool

B. B. King